Hvordan implementere LinkedIn som kanal for bedrifter?

Noen bestemte at LinkedIn skulle bli den nye plattformen og DU skal delta på synlighetsarbeidet. Hver eneste dag resten av ditt arbeidsliv, i denne jobben, så skal du også innom LinkedIn og gjøre saker og ting.

Som endel av ledelsen er det viktig at dere fremstår som et godt eksempel, får dere høre. Dere får kurs i LinkedIn, og noen føringer på hva dere skal gjøre. LYKKE TIL!

Er det så enkelt?

NEI, mener vi i Potensialbygger. Vi har lang erfaring med å implementere strategier helt ut til ytterste ledd:

💪Vi snakker målsetning
💪Vi forklarer hvorfor
💪Vi forteller hvordan
💪VI setter opp spilleregler med eierne av prosjektet og du
💪 Vi jobber oss igjennom lag for lag i bedriften med prosjekteier/train the trainer
💪Vi snakker om NÅR det skal gjøres, og legger den nye oppgaven, sammen med en etablert rutine du allerede har
💪 Vi jobber med at du skal huske LinkedIn som endel av dine rutiner, daglig
💪Prosjekteier og en liten gruppe får tilbud om å holde trykket oppe
💪Vi tar jobben som prestasjonscoachen som endel av triggeren for å etablere fora for å klare å FORTSETTE, med det dere har vedtatt 🐱‍🏍

Det er ikke lett å implementere endringer, men det er mulig!

Vi holder implementeringskurs i LinkedIn.

Close

Fyll inn dette, så er du på vei til en bedre LinkedIn-profil

Jeg kontakter deg snarest, så avtaler vi veien videre.