Fra vrengte bæreposer og røde tall til suksess og anerkjennelse

Når en bestemmer seg for å bygge opp kvalitetsimaget hos en merkevare er det mange som tenker at det da blir feil å fronte lavpris, men lavpris og kvalitet trenger absolutt ikke være motstridende.

Et viktig valg som må tas er hva du ønsker at kundene skal forbinde med din merkevare. Hva er det første du ønsker det skal assosieres med når din logo vises? Ofte ønsker vi veldig mye, så kunsten er å velge bort og sitte igjen med noen få KPI’er og jobbe målrettet med disse. Strategi handler om valg og prioriteringer.

Kvalitet er et begrep som er vanskelig å måle fordi det handler om den enkeltes oppfatning av begrepet i en gitt sammenheng – det handler ikke om god eller dårlig kvalitet (fordi det er situasjonsbetinget og subjektiv oppfattelse), det handler om riktig eller gal kvalitet.

Hva som er god kvalitet for meg, trenger ikke være god kvalitet for deg. Hvis en setter begrepet inn i sammenheng med forventningen du har til produktet eller tjenesten blir det lettere å måle. En barnefamilie velger riktig kvalitet når de kjøper en rimelig sofa fra IKEA fordi den skal tåle akkurat dette i noen år, hadde de valgt Slettvoll hadde de valgt feil kvalitet da denne sannsynligvis hadde gått åt skogen etter like få år og kostet dobbelt så mye.

Så, istedenfor å bruke ordet kvalitet her ville jeg heller snakke om hvilken verdi kunden får for pengene. Da står det mer i forhold til kundens forventning. Og vi vet alle at hvis vi klarer å levere på, eller aller helst overgå kundens forventning, sitter vi igjen med fornøyde kunder som tenker at de fikk mye for pengene. Da er det ikke snakk om god eller dårlig kvalitet, men fornøyde kunder som fikk det de forventet i forhold til prisen de betalte.

Ved å jobbe bevisst med dette og være tro mot de KPI’ene en har valgt ut, kan en sakte, men sikkert endre en merkevares posisjon. Det er ikke gjort over natten, men hold ut, så kommer resultatene. Jeg har selv vært med å «snu» to store og kjente merkevarer fra ikke akseptert til akseptert og foretrukket. Begge med et rykte som gikk fra dårlig kvalitet og lavpris til fine produkter og verdi for pengene. I dag vil de fleste med stolthet si at de har handlet der uten å måtte gjemme posen, eller vrenge posen, som enkelte gjorde for mange år siden. Lønnsomheten har også økt og en av kjedene er i dag en av de mest lønnsomme innen retail.

Merkevarebygging handler om hvilke verdier du putter inn i merkevaren. Så like som mange av produktene er i dag, og med bransjeglidning og prispress er det viktigere enn noen gang å jobbe med andre verdier. Men verdiene må være troverdige og ekte for at kunden skal akseptere det som en del av merkevaren.

Merkevarebygging av både bedrifter og individer har mye av de samme elementene i seg. Hos Potensialbygger jobber vi med begge deler, da vi ser at fremgangsmåten og tankesettet er det samme. Det handler om synlighet og etterlatt inntrykk.

Hvordan er det med din synlighet og merkevare? Er alle «visittkortene» dine oppdatert og synliggjort?

Close

Fyll inn dette, så er du på vei til en bedre LinkedIn-profil

Jeg kontakter deg snarest, så avtaler vi veien videre.