Føler du også et forventningspress når det gjelder å legge ut på LinkedIn?

«Dette må alle legge ut, altså, husk at det står i strategien vår at vi skal bli mer synlige på LinkedIn?
Spesielt du, du som har allerflest følgere, du må i hvert fall få lagt det ut.» sier sjefen.

Kjent stoff for deg?

Du grøsser, du kjenner presset og forventningene. De henger seg opp i feil del av synligheten, hvordan skal du nå frem?

Du vet at dette ødelegger for din merkevare, det du forsøker å bygge opp. Din integritet, din sosiale profil, din troverdighet, din ekspertise og kompetanse.

Du vil være en ledestjerne, du vil skape innhold som gir verdi, du vil snakke med folk, bygge nettverk og du vet det tar tid.

Du jobber med å finne ut hva som kan gi verdi til din målgruppe.

Du vet at det å ha en synlig profil, er en god investering. Du er i ferd med å bli en del av selskapets merkevare også, og det vet de.

Du gjør deg bemerket, fordi du kommenterer der ute, du har en stemme, en mening, du engasjerer deg.

Det er usikre tider. Du har alle de største rekrutteringsselskapene i din portefølje.

Det kommer til å gå bra med deg, bare legg ut det som sjefen maser om, du. Så bygger du heller verdi i de 3 neste innlegg! Trolig ikke du som mister jobben først, du er for verdifull for selskapet. 🤝🙌👍

Close

Fyll inn dette, så er du på vei til en bedre LinkedIn-profil

Jeg kontakter deg snarest, så avtaler vi veien videre.