Årsmøtet klubbes og alle avdelinger gleder seg 🤦‍♀️

Så er det årsmøte, og rapporten kommer på stuebordet.

Regnskapsavdelingen på kjøkkenet har siden sist blitt sagt opp, og regnskapet er sendt til et pensjonistpar i Skien som nå går i dybden og rydder opp på gamlemåten.

Programmet som er kjøpt for regnskapsføring blir fortsatt brukt som fakturaprogram, og her finnes det absolutt mulighet for innsparinger og større effektivitet.

Så rett oppunder jul så satt de inn støtet og landet flere kontrakter.

De forstod at det var viktig å ha noe å vise til på årsmøtet.

 

Styreleder var ikke helt fornøyd. Salgsavdelingen tøffet seg og sa at det var bare å se, det kom til å ordne seg, og jammen, i løpet av januar var det 3 nye på vei inn til ledercoaching. Det som etter hvert kom frem var at det var den ansatte som hadde fått inn disse avtalene, og salgsavdelingen så ned i gulvet.

Styreleder ber salgsavdelingen redegjøre for sine salgsaktiviteter hver måned fremover, og ønsker et enkelt excel ark, (nå får det være slutt på maset om CRM system), og oversikt over antall leads, treff, og møter, det kan da ikke være så omfattende. "Hva angår CRM, det kommer ikke, bruk LinkedIn, det er det den ansatte gjør, og det virker som det er hun som gjør all jobben her, så bom basta." Sitat slutt.


Økonomiavdelingen
 på gulvet foran tv-en,(slå i det minste av den TV`n) forteller at det løpende budsjettet endres til stadighet; at mulige inntekter kommer og går, men at kostnadene består og nå da siste pensjonsordning kom på plass, så må inntektene økes ytterliggere. Så med andre ord, ikke noe nytt her. Fortsatt ingen lønnsøkning, noen reiser og dypdykk i kompetanseøkning kan vurderes løpende, resten må vurderes etter 2019.

 

Markedsavdelingen har satt seg helt fast i dårlig nettside, og ber igjen om midler for å profesjonalisere. Fb/insta og LinkedIn går så det suser, og innlegg får bra respons. Det kommer frem at den ansatte er flink til å legge ut, men markedsavdelingen har behov for å kommentere at den ansatte går seg vill i alle ######HVERDAGSLEDELSE…og det er ikke måte på. Styreleder avbryter og sier at det er ikke antall #som skal diskuteres på et årsmøte, nå får de se å rulle inn, og bruke tiden sin og styreleders, mer fornuftig.

 

Daglig leder har vært noe frustrert over at den ansatte har hatt høyt fravær og drevet med sitt «helsebringende fokus», og nevner i fleng tapt inntjeningsmuligheter, da den ansatte dro på en helsereise midt i beste sendetid her i høst og opptakten til vintersesong ble halvert. I tillegg har den ansatte fått det for seg at det er et nytt konsept de ikke kan klare seg uten, og det handler om nærvær og lederaktiviteter. Styreformann blir oppgitt og lurer på om daglig leder i det hele tatt vet noe om lederskap og forventningsavklaring. 

Hvor vanskelig kan det være med en ansatt?

Så kommer den ansatte på banen og forteller om konseptet og fremlegger det som et business case, og da får styreleder en helt annen oppfatning, og skuler bort på daglig leder som ikke forklarte dette bedre i starten.

 

Den ansatte forteller videre stolt om nye oppdrag innen ledercoaching og mersalg hos flere kunder som den har vært i gang med i høst, og som fortsetter med nye oppdrag utover våren.

I tillegg har det kommet inn oppdrag hos flere utdanningsistitusjoner som ønsker å benytte den ansattes tidligere Hr erfaring og merkevare kompetanse som foreleser og sensor. Den ansatte har også fått noen lederutviklingsoppdrag i næringslivet.

Styreleder ber om en timeout og opplæringsavdelingen hører fra loftet at styreleder buldrer til daglig leder at den ikke kan forstå hva de skal med alle disse avdelingene og ledelse, når det er den ansatte som gjør alt helt alene.

Daglig leder, salgsavdeling, markedsavdeling forstår at nå er det ille ute, og den fordømte ansatte sitter bare og smiler og virker happy.

Styreleder oppsummerer med at i dette selskapet ser det ut som det er et pensjonistpar i Skien som styrer det økonomiske og den ansatte som står for inntjening, mf, salg, og fakturering.

Styreleder varsler at det blir et ekstraordinært møte med det første, alt skal vurderes på nytt, og varsler om en kraftig nedbemanning i tiden fremover.

De ulike avdelingene forstår at det ikke er nå de skal ta opp spørsmål om hvor julebordet ble av, at de ikke fikk julegratiale og at de lurer litte granne på om de kan få den 5 ferieuka, utbetalt.

 

2024 er i gang!

Denne artikkelen la jeg ut første gang i starten av 2019, og fikk så mange kommentarer fra gründere som kjente seg igjen. Jeg tenkte at den passet å legge ut igjen.

Mye er endret seg, for det var ikke bare tullball, så det var en fornøyelig årsrapport å lese igjen for meg også.

Close

Fyll inn dette, så er du på vei til en bedre LinkedIn-profil

Jeg kontakter deg snarest, så avtaler vi veien videre.